Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.italiskakrautuvele.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Vinatra“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems sandoriams.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Prekių pristatymo metu, Pirkėjas privalo patikrinti, ar siunta nėra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip pažeista), ar gautos visos užsakytos prekės. Tuo atveju, jei siunta pažeista ar trūksta tam tikrų prekių – siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad priimta tvarkinga prekė (siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje, atitinka prekių kiekį ir kokybę)  ir pretenzijų vėliau pareikšti nebegalima.

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais būdais: el. bankininkystės pagalba arba pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą Pardavėjo rekvizituose.

Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir pranešti Pardavėjui.

Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Apmokėjimas

Už prekes galima atsiskaityti šiais būdais:

Bankiniu pavedimu. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje privalo būti nurodytas užsakymo numeris. Užsakymas pradedamas vykdyti tik Pardavėjui gavus mokėjimą. Neatlikus bankinio pavedimo per 24 val. nuo užsakymo suformavimo, užsakymas anuliuojamas.

Apmokėti el. bankininkystės būdu.

Prekių pristatymas

Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė, Pardavėjo atstovas arba jas galima atsiimti Pardavėjo nurodytoje atsiėmimo vietoje (Laisvės pr. 125, Vilnius), iš anksto suderinus atsiėmimo laiką.

Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 – 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes. Šis terminas gali keistis, priklausomai nuo kurjerių darbo apimčių.
Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo.

Perkant prekių už 40 Eur ir daugiau, taikomas nemokamas prekių pristatymas Lietuvoje. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją apmokęstinamas papildomai, nepriklausomai nuo krepšelio dydžio.

Prekių grąžinimas

Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti www.italiskakrautuvele.lt el. parduotuvės administraciją per 48 valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes gali informuoti el. paštu info@italiskakrautuvele.lt.

Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju  el. paštu info@italiskakrautuvele.lt.

Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsisiunčia savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės prekę arba grąžina už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus Pirkėjui. Prekės likutis negali būti mažesnis nei 95%.

Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai už grąžintas netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas privalo el. paštu info@italiskakrautuvele.lt  pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo nr., netinkamos prekės pavadinimą ir kiekį bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo mokėta už prekes. Pinigai grąžinami per 3 darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo raštiško prašymo ir netinkamos kokybės prekės išsiuntimo Pardavėjui.

Visais grąžinimo atvejais, Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis norodytais konktaktais, ir, tik gavęs informaciją iš parduotuvės atstovo, vykdyti grąžinimą.

Bendra atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktomis ryšio priemonėmis (telefonu +370 699 13737 ir el. paštu info@italiskakrautuvele.lt).

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa elektroninėje parduotuvėje www.italiskakrautuvele.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.